Duurzaam Vitale Organisatie

Waarom?

duurzaam-vitale-organisatie

We leven in een VUCA – wereld met veeleisende 21e eeuwse uitdagingen.
Een bedrijf zal enkel op lange termijn competitief blijven als naast ambitieuze business targets het welzijn van de werknemers prioritair is.
Om blijvend te kunnen beantwoorden aan de verwachtingen van alle stakeholders is het enige antwoord een duurzaam vitale organisatie uit te bouwen waarbij de bedrijfsresultaten en de ontwikkeling van de medewerkers hand in hand gaan.
 
Onze missie

Het is onze ambitie om in dit maatschappelijk relevant thema de nood aan balans te kwantificeren en te werken naar resultaten met als doel werknemers bevlogen te maken en te houden als basis voor gezonde, duurzame competitiviteit

Voor wie?

We richten ons uitsluitend tot leidinggevenden en beslissingsnemers, die net als ons overtuigd zijn dat er actie vereist is om te komen tot duurzaam vitale organisaties. De cijfers spreken voor zich!
We willen organisaties bouwen die blijvend competitief zijn, met de nodige aandacht en actie om duurzame individuele en collectieve prestaties mogelijk te maken.

Wie zijn we? : “Trusted Advisors Voor Leiders”
 
Carl De Clercq (Master Psychologie), oprichter en zaakvoerder van H-art Matters bvba.
30 jaar HR directie en general management ervaring bij oa Alpro, Vandemoortele, RJR Nabisco, Ernst en Young, Greenyard en Balta Group. 
Heeft in de loop van zijn carrière operationele en strategische HR rollen bekleed in internationale advies- en bedrijfsomgevingen. 
Erkend psycholoog. Adviseur in diverse KMO adviesraden.
Senior project en change manager. Mentor for leaders.
Concentreert zich op keerpunten en buigt ze om tot groeimomenten.
www.h-artmatters.be
 
Franky Van Hamme (Master Economie en Manama Vlerick Marketing)
30 jaar management- en directie-ervaring bij Wellcome Pharmaceutics, Pietercil, Douwe Egberts, Henkel en Alpro in zowel VP marketing als VP supply chain functies, lokaal en internationaal. Overtuigd dat duurzame groei van de bedrijfsresultaten en de groei van medewerkers hand in hand gaan. 
Senior executive consultant en erkend stress & burn out coach.
www.frankyvanhamme.be
 
Sharon Vandousselaere (Master Psychologie en Manama Bedrijfseconomie)
Ruim 10 jaar ervaring in bedrijfsresearch, welzijnstraining en -coaching bij oa BMW Group Belux, Televic, Unilever, Antwerp Management School en Universiteit Gent. 
Oprichter en zaakvoerder van de Zinhoeve. 
Senior research manager inzake meer balans tussen zakelijk succes en levenskwaliteit.
Ontwikkelde SVD scan © “welzijn en productiviteit”
Auteur van 2 boeken over leidinggeven en personal energy management.
www.zinhoeve.be
 
Onze propositie “Duurzaam Vitale Organisatie”
 
Onze gebundelde executive expertise brengt u maatwerk, een structurele aanpak en een resultaatsverbintenis.
Wij zijn ondernemers, ervaringsdeskundigen met grote persoonlijke betrokkenheid.
We bewaken het juiste evenwicht tussen welzijn en productiviteit

“we lead you through our experience”

Onze aanpak

01Analyse: Wij willen meer dan lippendienst voor de goede zaak of enkel kwalitatieve statements.
Wij maken vooreerst een ten gronde “nulmeting” en situatieanalyse.
We beschikken over ruime ervaring in kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Dit doen we door middel van:
  • Digitale vragenlijst “SVD” Scan© “welzijn en productiviteit”
  • Gefaciliteerde focusgroepen rond 10 thema’s
  • Diepte-interviews met key medewerkers
Onze meting is 60 % subsidieerbaar met werkbaarheidscheques ! 

02Aanbeveling:  We leveren een ten gronde analyserapport met concrete aanbevelingen en actieplan.

03Implementatiebegeleiding:  We engageren ons voor onze adviezen en begeleiden de implementatie ism uw medewerkers en teams. “we make them grow in a sustainable way”.  We werken met op maat gemaakte dashboards en KPI. We meten en kwantificeren maximaal de resultaten van onze acties. We kunnen in ons netwerk additionele senior experts mobiliseren.

04Coaching en mentoring van key personen en teams:  Wij willen concrete actie ondernemen en persoonlijk betrokken blijven bij de samenwerking.  Key medewerkers kunnen individueel gecoacht worden.  Leiderschapsstijlen en teamwerking kunnen versterkt en begeleid worden door gecertifieerde coaches en onderbouwde assessment tools.

“We lead you through our experience”

05Subsidieerbaarheid:  H-art Matters bvba en zijn co-creatie partners beschikken over diverse erkenningen en certifiëringen. Wij zijn erkende adviseurs voor KMO-P en Werkbaarheidscheque. Wij beschikken over de expertise en ervaring voor de begeleiding van subsidiedossiers.